ανέλκω


ανέλκω
(Α ἀνέλκω)
1. έλκω προς τα πάνω, ανασύρω
2. (για πλοία) τραβώ στην ξηρά
αρχ.
1. σύρω έξω, αποκαλύπτω
2. τραβώ προς τα πίσω, τεντώνω («ὁ δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκεν»)
3. οδηγώ σέρνοντας κάποιον (στο δικαστήριο)
4. (μέσ. -ομαι)
α) τραβώ, βγάζω
«ἔγχος ἀνελκομένον» (τραβώντας το σπαθί από το πτώμα του αντιπάλου)
β) ξεριζώνω, μαδώ
«ἀνὰ τρίχας ἕλκετο χερσὶ τίλλων ἐκ κεφαλῆς».

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀνέλκω — draw up pres subj act 1st sg ἀνέλκω draw up pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνειλκυσμένα — ἀνέλκω draw up perf part mp neut nom/voc/acc pl ἀνειλκυσμένᾱ , ἀνέλκω draw up perf part mp fem nom/voc/acc dual ἀνειλκυσμένᾱ , ἀνέλκω draw up perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνέλκῃ — ἀνέλκω draw up pres subj mp 2nd sg ἀνέλκω draw up pres ind mp 2nd sg ἀνέλκω draw up pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνειλκυσμέναι — ἀνέλκω draw up perf part mp fem nom/voc pl ἀνειλκυσμένᾱͅ , ἀνέλκω draw up perf part mp fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνειλκυσμένον — ἀνέλκω draw up perf part mp masc acc sg ἀνέλκω draw up perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνειλκυσμένων — ἀνέλκω draw up perf part mp fem gen pl ἀνέλκω draw up perf part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνειλκύσμεθα — ἀνέλκω draw up plup ind mp 1st pl ἀνέλκω draw up perf ind mp 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνελκομένων — ἀνέλκω draw up pres part mp fem gen pl ἀνέλκω draw up pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνελκυσθέντα — ἀνέλκω draw up aor part pass neut nom/voc/acc pl ἀνέλκω draw up aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνελκυσμέναι — ἀνέλκω draw up perf part mp fem nom/voc pl (ionic) ἀνελκυσμένᾱͅ , ἀνέλκω draw up perf part mp fem dat sg (doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)